Аптека № 170, ГУП на улице Лёни Голикова 3

 Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, 3
 Телефоны:
  • 78127522657
  • 78127522782
Улица:
улица Лёни Голикова